Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal  care o privesc în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii online copiilor.

Operatorul va trebui să ia o decizie cu privire la o astfel de solicitare. Ștergerea datelor nu se va realiza dacă:

 • datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Exemplu: O persoana decide să părăsească un site de rețele sociale. Are dreptul de a-i cere operatorului să șteargă datele cu caracter personal care îi aparțin, iar operatorul va trebui să se conformeze. 

 Exemplu: O persoană decide să părăsească un site de rețele sociale. Pe acest site, persoana a cumpărat servicii de publicitate. Persoana înaintează o cerere de ștergere a datelor. Compania realizează că poate șterge datele, însă legea o obligă să păstreze timp de 10 ani facturile emise către persoană. Prin urmare, va șterge doar o parte din date, păstrându-le pe cele care trebuie păstrate potrivit legii.

Exemplu: O publicație online a publicat, la cererea unor elevi nemulțumiți, un articol defăimător despre o profesoară. Acesta înaintează o cerere de ștergere a datelor, iar publicația este obligată să o șteargă, deoarece informația nu este de interes public.

 

VREI SĂ TE ALINIEZI LA GDPR? SCRIE-NE la office@legalup.ro

Share.

About Author

Leave A Reply