Laura Pintilie
Studentă anul II
 Facultatea de Drept, UBB Cluj

Context

Conducerea țării vine din nou cu o mică surpriză, de această dată plăcută și dedicată “publicului” tânăr. La data de 17 iulie 2018 a fost publicată legea internshipului 176/2018, constituind un pas în plus în calea dezvoltării și susținerii tinerilor doritori de noi și interesante experiențe, pregătiți să înceapă procesul tranziției de la un sistem pur teoretic, la piața muncii.

Discutăm așadar despre un scenariu repetat pe parcursul ultimului deceniu, devenit astăzi celebru-internshipul, care, potrivit legii 176/2018 constituie vechime în muncă. La nivelul simțului comun, acesta se descrie ca un stagiu de practică, menit să faciliteze primul impact al elevului/studentului cu o lume atât de diferită în comparație cu ceea ce a fost obișnuit să experimenteze până atunci. Devenind deja o practică atât de des întâlnită, o reglementare cap-coadă a fost imperios necesar a fi făcută.

Impuls pentru tineri

Persoanele asupra cărora se îndreaptă ochii tuturor sunt tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani sau 15 ani cu acordul părinților, numit intern. Art. 2 definește cei mai importanți termeni:

 • intern – persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fișa de internship, în cadrul unei organizații-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 alin. (1);
 • program de internship – activitatea specifică desfășurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizații- gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice, îmbunătățirea abilităților practice și/sau dobândirea de noi abilități sau competențe;

Avantaje

Putem deduce deja beneficiile muncii în cadrului internshipului, ceea ce ar trebui să reprezinte un  impuls consistent:

 • Tinerii vor avea prilejul de a-și întări cunoștințele, a le pune în aplicare, și mai mult de atât, vor putea să dezvolte noi capacități în domeniul în care organizația-gazdă își desfășoară activitatea;
 • Munca din cadrul acestuia va desemna experiență profesională, deloc neglijabilă la momentul unei angajări propriu-zise;
 • Va avea loc un exercițiu al colaborării, lucrului în echipă, efectuarea unor sarcini și al adaptării la noi condiții.
 • Cuantumul indemnizației ca fiind egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Organizarea contractului de internship

Pentru a contracara eventualele abuzuri, a fost reglementată și organizarea programului de internship, limitând durata la 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive, fără posibilitate de prelungire, conform articolului 5, alin. (2) al celui de-al doilea capitol. Săptămânal, internul cu vârsta de peste 18 ani își va desfășura activitatea în limita a maximum 40 de ore, aspect stabilit prin contract.

La minori, situația comportă unele mici diferențe: maximum 30 de ore săptămânal, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

Efectuarea de ore suplimentare peste durata prevăzută este strict interzisă.

Organizația- gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților.

Prin excepție,  organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați poate încheia simultan cel mult două contracte de internship. De exemplu, o organizație cu 0 angajați poate avea cel mult doi interni. 

Internul își va desfășura activitatea sub directa coordonare a unui îndrumător, care trebuie să aibă o experiență de cel puțin un an în domeniul de activitate al internship-ului. Un îndrumător poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 interni.

Contractul de internship

Contractul de internship se încheie în formă scrisă ad validatatem pe o perioadă de cel mult șase luni, fără posibilitatea prelungirii.  

Odară încetat contractul de internship, activitatea poate continua prin încheierea unui contract individual de muncă. 

Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute.

Art. 5 alin. 5 din Legea 176/2018

Organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. 

Art. 22 alin. (3) din Legea 176/2018

Nu pot încheia contracte de internship organizațiile-gazdă:

a) care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship;

b) la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/organizații-gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu;

c) care au încheiat contractul de internship cu scopul prevăzut la alin. (5), pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancțiunii.

Contractul de internship poate înceta:

 • la expirarea termenului stabilit în contract;
 • de comun acord;
 • când organizația-gazdă își încetează activitatea;
 • prin reziliere;
 • prin încheierea unui contract individual de muncă între părți;
 • prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți.

Evaluarea internului

Tinerii nu vor pleca acasă doar cu banii, ci la final se va întocmi și un referat de evaluare, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern și modul de îndeplinire a acestora. Se va constitui astfel o sintetizare în urma căreia se va acorda un calificativ. Atașat referatului, internul va beneficia și de un certificat de internship care să ateste totalitatea aspectelor prevăzute în referat.

De asemenea, organizațiile-gazdă își rezervă dreptul de selecție a persoanelor care vor lua parte la internship, de a stabili atribuțiile internului și a pune în valoare cunoștințele internului. Bineînțeles, printre obligații se enumeră plata indemnizației, asigurarea dotării corespunzătoare desfășurării activității și eliberarea certificatului, și altele regăsite în articolul 16 al Capitolului IV.

Sancțiuni

Fapte precum nerespectarea duratei maxime a activității de internship, neîncheierea contractului anterior începerii activității, nechitarea indemnizației reprezintă contravenții și se sancționează cu amendă. 

nerespectarea obligației de a încheia contractul de internship anterior începerii activității, potrivit art. 19 alin. (1), cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;

Art. 26 alin. 1 lit. e din Legea 176/2018

Important de menționat este și faptul că Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților continuă să se aplice, organizația trebuind să decidă, de la caz la caz, care cadru normativ i se aplică. Într-un articol viitor, vom dezbate pe larg acest subiect. 

Articolul este redactat de Laura Pintilie, studentă în anul II la UBB Cluj. 

Share.

About Author

Privacy and Technology Lawyer

Leave A Reply