Conform art. 4 pct. 7 din Regulament: „Operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

O definiție pe scurt poate fi aceea că operatorii de date cu caracter personal sunt toate persoanele fizice și juridice, agenți economici, instituții, autorități, agenții, organisme și în general orice entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Operatorul poate fi și cel care are obligația de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Operatorul este aceea entitatea care stabilește fie scopul sau mijloacele.

De exemplu , este suficient că o entitate să stabilească scopul prelucrării, iar mijloacele să fie stabilite de o altă entitate, pentru că acela care stabilește scopul să fie considerat operator.

În momentul în care anumite reglementări legale, de nivel european sau național, stabilesc scopurile și/sau mijloacele prelucrării, sfera noțiunii de operator poate fi restrânsă, prin astfel de reglementări.

În lipsa unor asemenea restrângeri, noțiunea de operator trebuie înțeleasă în sensul cel mai larg cu putință.

Societatea funcționand pe baza relațiilor dintre oameni, care nu se pot realiza fără cunoașterea acestora, sfera extinsă a acestei noțiuni de operator asigură aplicabilitatea cât mai largă a Regulamentului, a cărui menire este să asigure protecția unuia dintre drepturile fundamentale ale omului.

 

Slave Cristina Violeta

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti

Share.

About Author

Leave A Reply